• Fizinis ar juridinis asmuo, kuris apmoka už duomenų bazę toliau yra laikomas Pirkėju.
  • Atsakomybė dėl teisėto duomenų bazės naudojimo tenka Pirkėjui, už įstatymų pažeidimus atsako Pirkėjas.
  • Griežtai draudžiama duomenų bazę perduoti tretiesiems asmenims, už duomenų bazės perdavimą kitiems asmenims ir žalos atlyginimą atsako Pirkėjas.
  • Duomenų bazė Pirkėjui perduodama tik gavus visą apmokėjimą už duomenų bazę.
  • Duomenų bazė Pirkėjui perduodama elektroniniu būdu.
  • www.imoniuduombazes.lt surinktose duomenų bazėse esantys duomenys yra pateikti pačių įmonių tinklalapiui www.imoniuduombazes.lt ar kituose šaltiniuose, todėl www.imoniuduombazes.lt neatsako dėl duomenų tikslumo, jeigu klaidingus duomenis apie save pateikė pati įmonė ar nepateikė naujų.